Historiaa Merkkihenkilöitä Kartta Nähtävyyksiä Vuoksenranta museossa Vuoksenrannan verkkolöytö
 
 

Historiaa

Vuoksenrannan alueen historia on pitkä. Korpilahden kylästä löydettiin 10 400 vuotta vanhan verkon jäännökset

kuva 5 Verkkolöytökuva 6 Verkkolöydön puulöytöjä


ja Sintolan harjulta löydettiin 5 000 vuotta vanha kivikautinen asuinpaikka.

kuva_7_Kuvalehden_artikkeli_kivikautisesta_asuinpaikasta

Vuoksenranta sijaitsi Karjalan kannaksella idän ja lännen rajalla. Ensimmäinen Ruotsin ja Novgorodin välinen raja kulki kunnan tulevaa itärajaa pitkin vuodesta 1323 vuoteen 1617, Pähkinäsaaren rauhasta Stolbovan rauhaan. Vuoksenrannan alue kuului Jääsken kihlakuntaan. Sijainti merkitsi jatkuvaa varuillaoloa. Hävitys kulki monesti alueen yli vaikuttaen alueen asutushistoriaan.

Suuren Pohjansodan jälkeen Jääsken kihlakunta jakautui kahtia. Eteläinen ja itäinen osa siirtyivät Venäjän hallintaan, josta tuli Pyhän Andreaan pitäjä. Tästä alkoi rauhallisempi kehityksen aika.

Kiviniemen kosken perkaus vuonna 1857 laski Vuoksen veden pintaa 3.5 metriä. Saatiin tuhansia hehtaareja viljelykelpoista maata.

Kuva_8__Veden_laskun_vaikutus_Vuoksenrantan

Antrean itäisissä kylissä heräsivät itsenäisyyspyrkimykset 1800 -luvun lopussa. Keisarillisen Majesteetin määräyksellä marraskuun 5. päivänä 1913 perustettiin Vuoksenrannan seurakunta. Vuoksenrannan seurakunnan perustaminen johti Vuoksenrannan kunnan syntymiseen. Monista riitaisuuksista sekä rajojen muuttelemisesta johtuen Vuoksenrannan kunta aloitti toimintansa itsenäisenä vasta vuoden 1924 alusta. Vuoksenrannan kirkkoa alettiin kuitenkin rakentaa vasta v. 1934 ja kirkko vihittiin käyttöön helmikuussa 1935. Kirkon piirustukset oli tilattu jo v. 1921, mutta seurakunnan hajaannus ja erimielisyydet kirkon paikasta viivyttivät rakentamista. Nämä ristiriidat vaikuttivat myös metodistiseurakunnan syntymiseen.

Vuoksenlaakson metodistiseurakunta perustettiin v. 1921 ja Kaskiselän kylässä sijaitsevalle Noinmäelle rakennettiin seurakunnalle kirkko v. 1922. Puolen kilometrin päässä sijaitsevalle Leiposiinmäelle perustettiin hautausmaa ja v. 1927 metodistiseurakunta rakennutti pappilan Taljalan kylään.

 

© Vuoksenranta seura 2011-2024 Powered by NettiSite